Algemene Voorwaarden
1. Gebruik van de website:
Door de website Kleinbrabant.be te bezoeken en te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat u gebruik maakt van de website. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de website.

2. Intellectuele eigendomsrechten:
Alle inhoud op de website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo's, grafische elementen, video's en software, zijn eigendom van Kleinbrabant.be by Appsict of zijn licentiegevers en zijn beschermd door de relevante intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om de inhoud te kopiëren, reproduceren, wijzigen, verspreiden, publiceren, verkopen of op enige andere wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Appsict bv (*).

3. Privacy en gegevensverwerking:
Kleinbrabant.be respecteert uw privacy en behandelt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Door gebruik te maken van de website stemt u in met de verzameling, opslag en verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in ons privacybeleid.

4. Aansprakelijkheid:
Kleinbrabant.be by Appsict streeft ernaar om accurate en actuele informatie op de website te verstrekken, maar kan geen garanties geven met betrekking tot de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie. Appsict bv (*) is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies voortvloeiend uit het gebruik van de website of de inhoud ervan. Het gebruik van de website is op eigen risico.

5. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank:
Op deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. In geval van geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de website, zullen de Belgische rechtbanken exclusieve bevoegdheid hebben.


(*) Gegevens firma:
Op dit moment is Appsict bv een handelsnaam van International IT Solutions bvba, na de verplichte overgang van bvba naar bv, zal de naam officiëel veranderen naar Appsict bv.
Adres: Arthur-Borghijsstraat 28, 2870 Puurs-Sint-Amands, België
Telefoonnummer: +32 (3) 279 88 97
E-mailadres: hallo@kleinbrabant.be


Door gebruik te maken van de website Kleinbrabant.be stemt u in met deze algemene voorwaarden. Indien u vragen heeft over deze voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via het verstrekte telefoonnummer of e-mailadres.