Privacybeleid
1. Inleiding
Dit privacybeleid beschrijft hoe Kleinbrabant.be by Appsict ("wij", "ons" of "onze") persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, bewaart en beschermt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming.

2. Verzamelde gegevens
Wij verzamelen persoonlijke gegevens die u vrijwillig verstrekt bij het gebruik van onze website of die automatisch worden verzameld tijdens uw interactie met de website. Deze gegevens kunnen uw naam, contactgegevens, e-mailadres, IP-adres en andere relevante informatie bevatten.

3. Doeleinden van gegevensverwerking
Wij gebruiken de verzamelde gegevens om u de gevraagde diensten te kunnen leveren, zoals het beantwoorden van uw vragen, het verwerken van uw bestellingen en het verstrekken van relevante informatie. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om onze diensten te verbeteren, fraude te voorkomen, onze website te beheren en te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. Gegevensbescherming en beveiliging
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij anders vereist door de wet.

5. Delen van gegevens
Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het verlenen van de gevraagde diensten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. In dergelijke gevallen zorgen wij ervoor dat passende maatregelen worden genomen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen.

6. Uw rechten
U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens, deze te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of vragen om de verwerking ervan te beperken. Neem contact met ons op via de verstrekte contactgegevens om uw rechten uit te oefenen.

7. Wijzigingen in het privacybeleid
We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Eventuele wijzigingen worden op onze website gepubliceerd. We raden u aan om regelmatig ons privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

8. Contact
Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via het verstrekte telefoonnummer of e-mailadres.

Door gebruik te maken van onze website stemt u in met dit privacybeleid.